page banner

Řešení pro obchod s brýlemi

Brány jsou instalovány u vchodu do obchodu, množství brány je určeno šířkou vchodu a typem brány.

Typ Štítek a štítek EAS

Etagtron poskytuje spoustu různých druhů štítků a štítků na brýle, může vyhovět různým potřebám.

Bezpečnostní značka

1

Softwarový štítek zabezpečení

2

Jak odstranit štítky nebo deaktivovat štítky?

4

Po zaplacení můžete tyto zabezpečení z článků odstranit pomocí našeho odpojovače nebo deaktivátoru.

Množství odpojovače nebo deaktivátoru je určeno počtem pokladny.

1

K odstranění štítku magnetického zámku použijte magnetický oddělovač. U štítku je k demagnetizaci deaktivátor.